Скиптър

„Жезъл”, украсена тояга, около шест крака дълга, която царе и съдии носели за знак на власт – Бит. 49:10; Чис. 24:17; Ест. 4:11, 5:2; Ис. 14:5; Зах. 10:11. Виж Пръчка.