Скити

Племена, които се скитаха по обширните страни на север и североизток от Черно и Каспийско море. Хиродот казва, че седемстотин години преди Христа, те нападнали югозападната част на Азия и Египет. Може да е било част от това войнство, което се установи във Ветсан, и промени името на този град на Скитопол. „Скит” в Кол. 3:11, означава груби варвари.