Скити

Племена, които се скитаха по обширните страни на север и североизток от Черно и Каспийско море. Хиродот казва, че седемстотин години преди Христа, те нападнали югозападната част на Азия и Египет. Може да е било част от това войнство, което се установи във Ветсан, и промени името на този град на Скитопол. „Скит” в Кол. 3:11, означава груби варвари.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.