Скопец (евнух)

В дворовете на източните владетели, харемите се поверяват на грижата на скопците или евнусите. В Библията на някои места, думата „скопец”, значи просто дворцов чиновник. Такива са били Петефрий, Фараоновия придворен и господаря на Йосиф – Бит. 39:1, и ковчежникът на Етиопската царица Кандакия – Д.А. 8:27. Спасителят говори за някои мъже, „които сами себе си са скопили, заради царството небесно”, т.е., които доброволно не са встъпили в брачен съюз, за да могат да работят по-усърдно за царството Божие – Мт. 19:12, и ап. Павел, препоръча въздържание от съпружество в някои извънредни обстоятелства, като във времена на гонение, и др. т. – 1Кор. 7:26-27.