Скороходци (бързоходци)

Посланници, които са яздили бързо, когато се представял някой важен случай – Ест. 8:11,14. Йов казва: „дните ми са по-бързи от скороходец” – Йов. 9:25. Пеши скороходци така също са били в употребление – 2Цар. 18:22-27. Скороходци или пешаци, са били още прислужници на Източните царе – 1Цар. 22:17. Те са били обучени да тичат пред колесниците им – 1Цар. 8:11. Така Илия тичал пред Ахаав – 3Цар. 18:46. Бързината и издържливостта на някои от тези скороходци са почти невероятни – Ер. 42:5.