Скорпии (скорпиони)

Лк. 10:19

Едно от най-големите и зловредни насекоми. На глед до някъде прилича на ракът и стакозът, но е много по опасно. В южна Европа скорпият обикновенно не е по-дълъг от два пръста, но в тропическите страни, той е четири или пет пъти по-дълъг. Той се храни с всякакви насекоми, без изключение на скорпии. Мопертий, един знаменит естествоизпитател, сложил веднъж сто скорпии в буркан, където след няколко дни намерил само четиринадесет, които изяли другите; той затворил една женска, и видял как тя изяждала малките си щом ги раждала. Едно от скорпийчетата успяло да се отърве, като се качило на майчиния си гръб; то после си отмъстило за погубването на братята си като убило майка си. Толкова страшно е това насекомо. Приказва се, че когато падне в неизбежна опасност, скорпият се самоубива с жилото си. Мястото, където най-подробно се описва той в Св. Писание е Отк. 9:10. От 6ст., се вижда, че жилото на това животно не предизвиква смърт, но толкова силна болка, че нещастните болни предпочитат смърт пред такова непоносимо страдание. Скорпии се срещат по сухи и по топли места, под камъни, и в пукнатините на стари развалини. Евреите са ги намирали в пустинята – Вт. 8:15. Вижда се, че скалите наречени Акравим (или Скорпии), които кръстосват жежкият дол на юг от Мъртво море, са били твърде много наводнени от тях. Скорпиите, с които гордия Ровоам заплашваше Израил – 3Цар. 12:11, вероятно са били бичове покрити с топки, подобни на ставите на скорпиевата опашка, и са предизвиквали такава силна болка, каквато жилото на скорпият тредизвиква.