Скотове

Тази дума, употребена, за да различи животните от човека, обозначава всичките животни – Пс. 36:6, понякога тя значи четвероноги и не пълзящи животни – Лев. 11:2-7, а понякога домашен добитък, за различие от дивите твари – Бит. 1:25. Те всичките бяха приведени при Адам, за да им даде имена. В Библията се споменават повече онези скотове, които живеят в Палестина и в околните страни. Животните страдат заедно с човекът в следствие на грехопадението – Бит. 3:14; Из. 9:6, 13:15; Ез. 38:20; Ос. 4:3. За тях са се дали различни милостиви распореждания в Еврейския закон – Из. 20:10, 23:11-12; Лев. 22:28, 25:7. Животните са се разделяли в закона на чисти и нечисти, и само чистите са се употребявали за ядене и жертвоприношения – Бит. 7:2; Лев. 11гл. Виж Чист.

Имена на скотове се употребяват преносно, за да обозначат различни царе и народи – Пс. 74:14; Ис. 27:1; Ез. 29:3; Дан 7,8гл.; Отк. 12:13. Те описват още характерът на буйните и скотските човеци – Пс. 22:12,16; 1Кор. 15:32; 2Пет. 2:12.