Слепота

Тази бедствена болест, се среща най-често на Изток. Много естествени причини в тези страни се съединяват, за да повреждат органът на зрението. Слънцето е горещо, и във въздухът се намира един твърде ситен прах, който влиза в окото и го възпалява. Френските и английските войски, които бяха в началото на това столетие в Египет пострадаха твърде много от очебол. В Египетските градове, слепотата е увековечена като една заразна болест от мръсните навици на туземците. Тя се среща често още и върху Сирийското крайморие. В старите времена, очите на лица, които са се мразили, или от които са се страхували, са били избождани – Съд. 16:21; 1Цар. 11:2; 4Цар. 25:7. Слепотата, се е налагала някой път като наказание – Бит. 19:11; Д.А. 13:6; и с нея Бог заплашваше израилтяните – Вт. 28:28. На евреите бе заповядано, от човеколюбивите Мойсееви закони, да показват благосклонност и уважение към слепия – Лев. 19:14; Вт. 27:18. Никой, който имаше този порок не можеше да служи като свещеник – Лев. 21:18.

Нашият Спасител чудесно излекува много слепи, и случаи на такива, които са били слепородени, и случаи на слепота, причинена в зряла възраст. В последните е имало двойно чудо, защото не само органът на зрението се излекуваше, но още и способността за употребата му, която обикновено се придобива само чрез дълга опитност – Мк. 8:22-25. Допирането до очите на слепия, и намазването им с кал – Мт. 9:29; Йн. 9:6, не е можело да има някакво лечително или исцелително действие, но е било само знак за изцеление. Изцелението е било чудесно, чрез Божията сила.

Думата „слепота”, се употребява често за невежество и заблуждение, особено за нашия недостатък в разпознаването на духовните неща – Мт. 15:14; 2Кор. 4:4. Злоупотребата с Божията милост, умножава тази слепота – Йн. 12:40. Блажени са очите, които гледат най-първо към Спасителя.