Слонов зъб (слонова кост)

Слонов зъб, или слонова кост, се е употребявала за украшение и изделия. Соломон, който търгувал с Индия, донасял оттам слонови зъби в Юдея. „Защото имаше царят на морето Тарсийски кораби с корабите на Хирам; веднъж на три години дохождаха корабите от Тарсис, та донадяха злато и сребро, слонови зъби”, и пр – 3Цар. 10:22; 2Лет. 9:21. В Пс. 45:8, се споменава за палати украсени със слонова кост. Соломон си направил престол от слонова кост, и го позлатил с чисто злато – 3Цар. 10:18.

Колкото за „домовете от слонова кост” – 3Цар. 22:39; Ам. 3:15, те може да са имали слонови украшения в изобилие, и оттова започнали да се назовават „слонови домове”, както някои палати, от многото злато или сребро в тях, са се наричали „златни” или „сребърни” – Ез. 27:6,15; Ам. 6:4; Отк. 18:12.