Слънце

Голямото дневно светило, което много се употребява за подобие от Еврейските поети – Съд. 5:31; Пс. 84:11; Пр. 4:18; Лк. 1:78-79; Йн. 8:12. За поклонението на слънцето, виж Ваал.