Слънце

Голямото дневно светило, което много се употребява за подобие от Еврейските поети – Съд. 5:31; Пс. 84:11; Пр. 4:18; Лк. 1:78-79; Йн. 8:12. За поклонението на слънцето, виж Ваал.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.