Слънчев часовник

Пс. 102:11, 109:23

Един уред, който употребявали много преди изобретяването на часовниците, и който показвал времето на деня чрез вървежът на слънчевата сянка. Слънчевият часовник на Ахаз – Ис. 38:1-9, се вижда, че е имал особена направа или особена големина. Вероятно този часовник е бил зает от Вавилон или от Дамаск. Връщането на сянката десет степени по часовникът, което стана за уверение, че щяха да се прибавят петнадесет години живот на цар Езекия, се вижда, че е произлязло не чрез спиране и връщане на земята във въртенето й около оста си, но чрез някакво чудотворно пречупване на слънчевите лъчи. Слухът за това събитие стигнало дори до Вавилон – 2Лет. 32:31.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.