Смирение

Противното на гордостта. Смирението, често се възхвалява в Св. Писание – Пр. 15:33, 16:19, и Спасителя най-вече го препоръча – Мт. 18:4, и сам ни е оставил пример на смиреност – Йн. 13:4-17; Фил. 2:5-8. Смирението облагородява духа, и човеците в грешното си състояние, трябва да го усвояват за основно начало в живота си.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.