Смирна

  1. Един Йонийски град, разположен на върха на един залив в западната част на Мала Азия, четиридесет мили на северозапад от Ефес. Той е бил един от най-богатите, и най-силните градове в онази страна, и често посещаван от много евреи. Още от рано, тук е била основана Християнска църква, която е една от седемте църкви, които са споменати в Откровение на Йоана (1:11, 2:8-11). И до днес, той е цветущ търговски град, посещаван от чуждестранни кораби и многобройни кервани от вътрешността на Азия. От жителите му, на брой 200,000, повечето са немюсюлмани; затова турците го наричат Гяур Измир, или Неверна Смирна. Той има дълбоко и широко пристанище, което с изключение на западната му страна, отвсякъде другаде е заобиколено с високи и възвишени хълмове. Върху тези хълмове, се намират малкото останки от стария град, между които е стадият (мястото за препускане на коне), където се вярва, че е станало мъчението на Поликарп (ученикът на апостол Йоан); и твърде е вероятно, той да е, „Ангелът на Ефеската църква” – Отк. 2:8. Много пъти, Смирна е била опустошавана от земетресения и пожари; мнозина погинаха от холера през 1831г., а 60,000 измряха от чума през 1824г.; въпреки всичко това, пред хубавото местоположение на този град, скоро се забравя всяко нещастие.
  2. Една драгоценна смола, която се произвежда от едно дърво в Африка и Арабия, от осем до девет крака високо. Стъблото му е кораво и трънливо. Различни видове е имало от това дърво и с различно качество. Най-доброто, е влизало като една от съставните чсти в маслото за свято помазание – Из. 30:23, и се е употребявало за благоухание – Ест. 2:12; Пс. 45:8; П.П. 4:6, 5:5,13; и за балсамиране на мъртви тела – Йн. 19:39. Мъдреците, които дошли от Изток да се поклонят на Христос, му поднесли смирна – Мт. 2:11.

В Мк. 15:23, се споменава „вино смесено със смирна”, което било поднесено на Христос преди разпятието му, и назначено да облекчи мъките на страданията му. При евреите, е било нещо обичайно, да дават такива омаятелни пития на някого, преди да го накажат със смъртно наказание – Пр. 31:6. Някои смятат, че „вино смесено със смирна” в Марка, не е същото като „оцет размесен със жлъчка” в Мт. 27:34. Те предполагат, че вино размесено със смирна, е било поднесено на Господа от чувство на състрадание, за да не усети много силно мъките от страданията си, а виното размесено със жлъчка, от което той не искал да вкуси, му е било дадено от жестокосърдие. Но другото изяснение изглежда по-вероятно. Виж Жлъчка.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.