Смокиня (смоковница)

Смоковницата расте много в Палестина, особено в пустите и каменисти места, в които малко виреят други растения. С гъстите си листа, тя е добро осенително дърво. Плодът й е доста здрава храна, и се употребява във всичките Библейски земи. Смоковницата е била символ на мир и изобилие – 3Цар. 4:25; Мих. 4:4; Зах. 3:10; Йн. 1:49-51.

Смокините, са едно от най-красивите и най-сладките произведения в Палестина, и за тях често се говори в Св. Писание. Първозрелите смокини, преди лятото, са били на особена почит – Ис. 28:4; Ер. 24:2; Н-м 3:12, макар летните смоковници да дават повече плод – 4Цар. 20:7; Ис. 38:21. Забележително е, че на смоковницата плодът се появява преди да се развият листата й, и без да се явява по нея цвят. Тя има, обаче, цвят преди да узрее, но той е твърде ситен и никак не излиза на яве. Листата на смоковницата, се развиват толкова късно на пролет, че оправдават думите на Христос, „Знаете, че лятото е близо” – Мт. 24:32; П.П. 2:13.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.