Смола

Бит. 6:14, 11:3, 14:10; Из. 2:3

Смола, (или зифт, асфалт), в старо време имало по Мъртво море, което от това се нарекло Асфалтско. Тя изобилвала във Вавилон, и се употребявала за гориво. Ноевият ковчег и Мойсеевият ковчег, бяха намазани със смола; смола употребявали и когато съграждали Вавилонската кула. Обикновенно тя се намира в твърдо състояние, но ако се разтопи и употреби за хорасан, става корава като камък. И днес още когато има земетресение, Мъртво море изхвърля смола на бреговете си. Виж Море.