Смрика

3Цар. 19:4-5; Йов 30:4; Пс. 120:4

Мнозина го приемат за растението, наричано genista, което има жълтеникави цветове и горчив корен.