Сняг

Снегът често се споменава в Св. Писание, заради белия си цвят – Из. 4:6; Чис. 12:10; 4Цар. 5:27; Пс. 51:7; Ис. 1:18, и поради умивателното си свойство – Йов 9:30. Думите „както е прохладата на снега в жетвено време“ – Пр. 25:13, загатват употребата на снега за приготовление на студени пития за жетваря, а в думите „както сняг лятно време” – Пр. 26:1, (валенето на сняг лете), като нещо неестествено и несвоевремено, се сравнява с честта, която се дава на глупавия. И днес в Дамаск, Бейрут и Египет, донасят лете сняг за продан от Ливанските планини. Рядко се е случвало да пада дебел сняг в Палестина, и да трае за дълго време в ниските места – 2Цар. 23:20. Като всичко друго в природата, снегът се приписва на ръката Божия – Пс. 147:16-17.