Сочива

2Цар. 17:28; Дан. 1:12,16

Общо име за грах, боб, и други подобни произведения.