Содом

Град в Йорданската околност, и временно местопребивание на Лот – Бит. 13:10-13, 14:12. Поради огромните му вини и пороци, Бог го изгори с огън от небето – Бит. 19гл. „Поляната Сидим”, където този град се е намирал, е била приятна и плодовита, но бе изгорена, и по-късно, (според както въобще се вярва), наводнена от водата на Мъртво море, или Содомското езеро. Виж Йордан и Море.  Пророците, като заплашват някои страни с бедствия, споменават Содом и Гомор, и предсказват, че и онези страни ще бъдат така опустошени, изсушени и обезлюдени – Ер. 49:18, 50:40, че ще се покрият с тръни и бодили, и че ще изгорят от жупел и сол, където нищо не ще може да се посади и посее – Вт. 29:23; Ам. 4:11. Разорението на Содом и Гомор, се счита за най-зебележителното Божие наказание, и служи за огледало, в което онези, които безгрижно плуят в грях и разврат гледат на съдбата си. Името „Содом”, се дава в Отк. 11:8, на големият и развратен град на Антихриста.