Софар

Един от тримата приятели на Йов, родом от едно неизвестно място наречено Наама – Йов 2:11. Той взима участие само два пъти в разговорът, веднъж по-малко от другарите си, чиито чувства той споделя с по-строго съждение против Йов (11:20, 20:1).