Софония

  1. Потомък на Каат, от седмото Левиево поколение – 1Лет. 6:36.
  2. Деветият по ред малък пророк, от Симеоновото племе. Той пророкуваше в началото на цар Йосиевото царуване, преди въвеждането на преобразованията от този добър цар – 2Лет. 34:3; Соф. 1:4-5; което ще рече около 630г. преди Р.Х., а разрушението на Ниневия, (предсказано в Соф. 2:13), се случи в 625г. преди Р.Х. Пророчеството му е написано в три глави, отправени против Юдовите идолопоклоници, околните идолопоклоннически народи, и против нечестивите управители, свещеници, и пророци. То завършва с утешителни обещания от Евангелски блага. Стилът му на писане прилича на стилът на Еремия, който през първата половина от живота си, бе съвременик на Софония. По-късната история на Софония е неизвестна.
  3. Един свещеник през царуването на цар Седекия, който често имаше съобщение чрез него с пророк Еремия. Той бе един от пленниците, които бяха убити от Вавилонския цар в Ривла – 4Цар. 25:18-21; Ер. 21:1, 29:25,29, 37:3, 52:24-27.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.