Согал (лисица или чакал)

Земята Согал; едно окръжие, към което се отправи едно от трите чети грабители – филистимци, от Михмас – 1Цар. 13:17. Вероятно то бе същото окръжие, наречено „земята Саалим” – 1Цар. 9:4, и не далеч от Ветил.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.