Сохо

  1. Град разложен в Юдовата поляна – 3Цар. 4:10, при Азика, знаменит по битката между Давид и Саул от една страна, и филистимците от друга – 1Цар. 17:1. Той бе укрепен от Ровоам, но после бе превзет от Филистимците – 2Лет. 11:7, 28:18.
  2. Планински град в Юда на югозапад от Хеврон – И.Н. 15:48. Д-р Робинсон намерил следи от тези две места, под името Сувейке, или Шавке.