Сохо

  1. Град разложен в Юдовата поляна – 3Цар. 4:10, при Азика, знаменит по битката между Давид и Саул от една страна, и филистимците от друга – 1Цар. 17:1. Той бе укрепен от Ровоам, но после бе превзет от Филистимците – 2Лет. 11:7, 28:18.
  2. Планински град в Юда на югозапад от Хеврон – И.Н. 15:48. Д-р Робинсон намерил следи от тези две места, под името Сувейке, или Шавке.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.