Сокхот (колиби)

  1. Място в Йорданската долина, и не далеч от Явок, където Яков на връщане от Месопотамия разпъна шатрите си – Бит. 33:17. По-късно Исус Навин, даде на Гадовото племе градът, който бе съграден тук – И.Н. 13:27. Гедеон наказа по-личните Сокхотски мъже с тръни и глогове, защото когато гонеше мадиамците, те му отговориха високомерно – Съд. 8:5. Това място, изглежда е било на източната страна на Йордан, но е възможно да е било и на западната, при мястото, което днес се нарича Сакут. Сравни 3Цар. 7:46; Пс. 60:6.
  2. Мястото, където Израилтяните за пръв път разположиха стана си, след изхода от Египет – Из. 12:37.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.