Сокол

Хищна птица от родът на ястребите, която бива няколко вида. Мойсей я обяви за нечиста – Лев. 11:14; Вт. 14:13. Виж Птици. Соколът има много остро зрение – Йов 28:7.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.