Сокол

Хищна птица от родът на ястребите, която бива няколко вида. Мойсей я обяви за нечиста – Лев. 11:14; Вт. 14:13. Виж Птици. Соколът има много остро зрение – Йов 28:7.