Солун

Солун е един град и пристанище в южната част на Македония, разполжен при Солунския залив. Когато Емилий Павел завоюва Македония, и я раздели на четири окръжия, Солун стана столица на второто окръжие, и седалище на един окръжен управител и квестор. В старо време се е наричал Терма. Жителите му били гърци, римляни и евреи, от които Апостол Павел обърна голямо множество. Евреите са били многобройни в Солун, където Павел, (през 52г. след Р.Х.), протовядва три Съботи наред в синагогата им. Няколко евреи и много езичници прегърнаха евангелието, но другите евреи се отнесоха зле с апостола, и наобиколиха домът, където мислеха че живее. Но братята тайно изпратиха Павел и Сила в Берия, където последните се оттърваха от враговете си – Д.А. 17гл.

Когато Павел тръгна от Македония за Атина и Коринт, той остави Тимотей и Сила в Солун, да утвърдят във вярата онези, които бяха обърнати чрез служението му. По-късно той отправи две послания до Солунската църква.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.