Сопатър

Бериянски християнин, който придружи Павел от Гърция за Мала Азия – Д.А. 20:4. Мисли се, че е бил Павловият сродник, който в Рим. 16:21, се нарича Сосипатър.