Сорик

Долът, където Далила живееше, не далеч от Сарая и Естаол – Съд. 16:4. През зимата и пролетта, той бил корито на една река, която течала от северозападната част на Юда, през земята на Дан и Филистимците, и се втичала в Средиземно море. Йероним споменава едно село Сорик, което се намирало в това окръжие. „Избраната лоза” в Бит. 49:11; Ис. 5:2; Ер. 2:21, на еврейски „Лозата Сорик”, е била един вид лоза, която раждала дребно, много сладко и почти без семки грозде. Може от името на тази лоза, да се е нарекъл долът Сорик.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.