Состен

Началник на Коринтската синагога, когото езичниците биха, когато евреите заведоха Павел при управителя Галион – Д.А.  18:17. Той е бил водачът на евреите, които се бяха повдигнали против Павел. Не се знае дали е бил обърнат в християнството, и дали е същият „брат Состен”, който се споменава в 1Кор. 1:1.