Спасител

„Спасител”, е една дума, която се прилага преимуществено на нашия Господ Исус Христос, защото според ангелските думи, той дойде на земята, за да „спаси людете си от греховете им” – Мт. 1:21; заради това, Той бе наречен Исус, което означава Спасител – Йн. 4:42; Д.А. 4:12, 5:31.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.