Стахия

Един Павлов ученик, който се споменава в Рим. 16:9. От името му се познава, че той е бил грък, който е живял в Рим.