Стакти

Една от четирите съставни части на темяна – Из. 30:34-35. Някои приемат, че е клеят наричан Сторакс, но всеобщо се приема, че е най-чистата смирна; и тъй като eврейската дума значи „капка”, е явно, че е смирната, която сама капе от дървото си. Така Плиний, като говори за дърветата, които дават смирна, продължава, „преди да се нацепят те изпускат един вид клей наречен Стакти, който се предпочита от всяка други смирна”.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.