Стан

Тази дума, обикновено се отнася към местата, където израилтяните се спираха в пътешествието си от Египет до Ханаан; и много стихове от Левитският закон се отнасят за неща, направени в станът или вън от него. Цялото число на народът е било 600,000 воюващи мъже, без старците, жените и децата – Чис. 1:2; и е било разделено на четири тела, така наредени, че да окръжават скинията от четири страни, и всяко тяло под една обща хоругва (знаме) – Чис. 2:3. Начинът, по който това множество народ се е нареждало, с най-съвършен порядък и с покорност, трябва да възбужда общо удивление. Валаам, като стоеше на Моавските върхове, гледаше величественото зрелище с удивление и с ужас: „Колко са красиви твоите шатри, Якове” – Чис. 24:5.

Редът за местенето на Израилското множество от едно място на друго, се описва подробно в Чис. 9:10. Имената на 41 станове се дават в Чис. 33гл; от първият в Рамесий, (през април 1491г. преди Р.Х.), до последният на брега на р. Йордан, (40 години по-късно). Виж Изход.

Пътешествениците в пустинята, имат обичай да въздигат шатрите си в средата на един кръг, образуван от камилите им и от вещите им, който да им служи като преграда срещу нападение. По един подобен начин, разполагаха становете си, и големи кервани и войски – 1Цар. 26:5.

 

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.