Старейшини Израилеви

Началници на племената, които преди евреите да се заселят в Ханаанската земя, имали власт над домочадията си. Мойсей и Аарон са се отнасяли със старейшините като с народни представители – Из. 3:16, 4:29, 12:21. Когато бе даден законът, Бог заповяда на Мойсей да вземе със себе си седемдесет старейшини, с Аарон, Надав и Авиуд, за да свидетелствуват – Из. 24:1,9. По-късно eврейският народ винаги е припознавал седемдесет или седемдесет и двама старейшини, по шестима от всяко племе. Защото евреите са имали старейшини, затова и Християнската църква в първите си времена, е наричала учителите си старейшини, или презвитери – Д.А. 20:17,28; 1Пет. 5:1; 2Йн 1ст.; Тит 1:5,7.