Степени (възкачвания)

В псалми от 120 до 134, виждаме че се употребява, като заглавие на всеки Псалом, Песен на степените (възкачванията). Какво означава това заглавие, със сигурност не можем да кажем. Тълкувателите на Св. Писание, го тълкуват различно. Някои смятат, че песни на степените са били псалмите, които Израилтяните са пеели, когато са отивали на поклонение в Ерусалим. Други пък мислят, че думата степени тук, се отнася за ритмите (или римата – Бел. ред.) в стиховете.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.