Стотник

Римски офицер, който командвал сто войника. Няколко стотници заемат почетно място в Новия Завет – Мк. 15:39; Лк. 7:1-10; и първият от повярвалите в Исуса Христа между езичниците беше Корнилий, благочестив и богобоязлив стотник – Д.А. 10гл.