Стрела

Употребявана за лов и за бой; някой път проста остра тръст, някой път назъбена като рибарска въдица и натопена в отрова – Йов 6:4. Лъкът се е правел в различни видове, и от различни вещества, и много от тях са запъвали само най-яките мъже – Пс. 18:34. Стрелите са се употребявали за запалване къщи на неприятели; и за чародействане – Ез. 21:21. Думата “стрела”, се дава преносно за младите – Пс. 127:4-5, за светкавицата – Пс. 18:14; Ав. 3:11; за внезапни бедствия – Йов 6:4; Пс. 38:2, 91:5; Ез. 5:15; и за лъстиви и горчиви думи на един лош език – Пс. 64:3, 120:4.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.