Стъкло

Стъклото е било познато на древните народи, и твърде е вероятно, да е било познато и на юдеите. Знае се добре, че старите египтяни правели синьо стъкло. За изобретението на стъклото, разказват, че веднъж някои Финикийски търговци, които имали кораб натоварен със сода, спрели на устието на река Бела, при планината Кармил, за да пренощуват. Те наклали огън, и започнали да готвят, и като не намерили камъни да подложат под котлите, те подложили големи части сода. От огънят, содата и пясъкът се стопили в пепелтта, и като истинали, от тях станало стъкло. Огледалата в старо време не са били стъклени, но изляни от мед, а стъкло употребявали само за съдове и за украшения.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.