Стълб

Понякога значи „паметен стълб” – Бит. 35:20; 2Цар. 18:18; или „облачен” или „огнен стълб” – Из. 13:21; Съд. 20:40. Красивият стълб, който краси и крепи лицето на храма – Съд. 16:25-30; Йов 9:6, 26:11, пояснява какво положение заемат пророците – Ер. 1:18, апостолите – Гал. 2:9, вярващите – Отк. 3:12, и самата църква, спрямо истината – 1Тим. 3:15.