Стършел

Едно известно насекомо, с много остро жило. Господ пропъдил голямо число хананейци, и ги направил да побегнат пред израилтяните, като изпратил стършели върху тях – Из. 23:28; Вт. 7:20; И.Н. 24:12. Виж Муха.