Суф

  1. Един Ефратец, т.е. един Витлеемец, но Левит, Самуилов праотец – 1Цар. 1:1; 1Лет. 6:35.
  2. „Земята Суф” – 1Цар. 9:5, страната, където Саул беше дошъл, за да търси бащините си ослици, и където срещна Самуил. Тя може да е била страната, близо до Витлеем, където Суф, Самуиловият праотец е живял.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.