Сукияни

Съюзници на Сисак, в походът му срещу Юда – 2Лет. 12:3; има вероятност да са били от някои страни на югоизток от Египет.