Суламка (мирна)

Еврейско женско име, което съответства на името Соломон, така както „Ивана” на „Иван”. „Суламка” е името на Соломоновата невяста – П.П. 6:13, а младоженекът е Соломон, чието име също значи мирен. Виж Соломон.