Сунам

Исахаров град – И.Н. 19:18. Филистимците расположиха станът си в Сунам, в широкото Езраелско поле – 1Цар. 28:4, а Саул разположи станът си в Гелвуе. Ависага, която гледаше Давид на стари години, бе Сунамнка – 3Цар. 1:3; от този град бе и жената, синът на която Елисей съживи – 4Цар. 4:8-37. Според Евсевий и Йероним, този град е лежал на пет мили южно от Тавор; днес той е едно селце именуемо Солам, което се намира върху една урва в северозападния ъгъл на по-малката Езраелска долина.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.