Суриил (Бог е канара моя)

Левит, началник на Мерариевците през времето на изхода – Чис. 3:35.