Сурисадай (Всемогъщият е канара моя)

Името на бащата на Селумиил, князът на Симеоновото племе през времето на изхода – Чис. 1:6, 2:12.