Суша

Продължително бездъждие. Палестина естествено е бедствала от това зло, защото от май до септември, там рядко падали дъждове. Лете, земята се пукала от суша, изворите и потоците пресъхвали, а растенията се пазели от изсъхване чрез изкуствено напояване. Ако дъждът не е валял изобилно на времето си, то бедствието е ставало всеобщо и ужасно. Сушата се е считала като изливане на Божия гняв – Йов 24:19; Ер. 50:38; Йл. 1:10-20; Аг. 1:11; и на много места в Св. Писание, се споменава за нейните ужаси – Вт. 28:23; Пс. 32:4, 102:4.