Светило

Светилата на старите бяха чаши и разни хубави съдове. Те още бяха наръчни, така че можеха да ги носят в ръка, или да ги сложат, където си искат. Виж СветилникЗа горене употребяваха растителни масла, лой, восък, и др.т., и светилата горяха по цяла нощ. Липсата на нощно светене на светилник в един дом, беше на поличба и показваше запустение – Йов 18:5-6; Пр. 13:9, 20:20; Ер. 25:10-11, а светило където никога не угасваше през нощта предвещаваше благоденствие и благоуспяване – 2Цар. 21:17; 3Цар. 11:36; Пс. 132:17. Наръчни светила за носене из улиците, се правеха по такъв начин, че трябваше често да се пълнят с масло – Мт. 25:3-4. Фенери и факли – Йн. 18:3, бяха необходими в старите градове, където улиците не бяха никога осветени.