Свят

Земята на която живеем; всичките ѝ жители – Йн. 3:16, или част от тях – Йн. 12:19. „Свят” в Гал. 6:14; 1Йн. 2:15, означава наслаждения и светски удоволствия.