Свидетелство

Божието откровение, което показва на човека какво да вярва, какво да прави, и какво да очаква – Пс. 19:7, 119:88,99; 1Кор. 1:6; Отк. 1:2. Двете каменни плочи на закона бяха видимо „свидетелство” на Божия завет с людете му; затова ковчега на завета, се наричаше и „свидетелството”, или „ковчега на свидетелството” – Из. 25:22, 34:29. Виж Ковчег.