Свинец или Олово

Този метал е бил добре познат на старите – Чис. 31:22; Ез. 27:12. Старите употребяваха таблици от свинец за писане. С този метал, още си служеха преди да познават свойствата на живака, за да пречистват среброто; и действието, което чрез него се пречистваше среброто от шлака, пояснява начина по който Господ ще отдели злите от добрите – Ер. 6:29-30; Ез. 22:17-22.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.